Technische analyse

Al zolang het beleggen bestaat, probeert de mens de beurskoersen te voorspellen. Om deze koersen te voorspellen bestaan er 2 methodes, namelijk de fundamentele analyse en de technische analyse. In dit artikel gaan wij wat verder in op de technische analyse. Bij de technische analyse kijkt men naar het koersverloop van de afgelopen periode, en probeert een patroon te vinden in de historische koers. Op basis van deze resultaten probeert een technisch analist de komende beurskoersen te voorspellen, en de top of bodem te bepalen die de beurskoers kan gaan bereiken.

Om zo’n voorspelling te doen, bestaan er verschillende methodes. Wat een technisch analist nooit doet, is kijken naar de financiële prestaties of nieuws van een bedrijf, maar deze kijkt puur en alleen maar naar de koershistorie. Om patronen in de koershistorie te vinden worden een aantal ‘methodes’ gebruikt. Een aantal van deze methodes staan onderstaand in het kort uitgelegd.

RSI (Relatieve sterkte index)
De RSI is een indicator die de koers van aandelen analyseert. Op de punten 30% en 70% wordt een horizontale lijn getrokken. Noteert de indicator boven de 70% lijn, dan betekent dit dat het aandeel te veel is verkocht en de koers waarschijnlijk zal gaan zakken. Noteert het aandeel echter onder de 30% lijn, dan is het aandeel veel verkocht en zal het naar verwachting weer gaan stijgen. Tussen de 30 en 70 procent bevind zich de neutrale zone, het aandeel wordt volgens de normale omstandigheden gekocht en verkocht.
De RSI indicator kan op de volgende manier worden berekend:
RSI = 100 – (100 / (1 + (gemiddelde stijging / gemiddelde daling)))

MACD (Moving Average Convergence Divergence)
De MACD is het verschil tussen 2 exponentiële bewegelijkheid indicatoren. Deze 2 indicatoren betreffen meestal het 12 daags en het 26 daags gemiddelde. Door allebei de lijnen te trekken, kan men het enthousiasme aan de beurs aflezen, hoe groter het verschil tussen de lijnen, hoe groter het enthousiasme (in positieve of negatieve zin). Wanneer de lijnen elkaar kruisen, geeft dit een signaal aan. Neerwaartse kruising betekent een daling, en een opwaartse kruising betekent een stijging.

Voortschrijdend Gemiddelde
Het voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door constant de gemiddelde beweging te berekenen. Dit voortschrijdend gemiddelde gaat meestal over de slotkoersen van een periode X. Door deze gemiddelden constant te berekenen komt men op een zeker moment op een hoger of lager voortschrijdend gemiddelde uit. Dit gemiddelde bepaalt de richting van de koers en kan dus een koop of verkoopsignaal afgeven.

Uw link hier?