Beleggen in opties
Voor beleggers die graag wat sneller rendement willen behalen, en over een flink wat lef beschikken zijn opties een walhalla. Met een optie kun je speculeren op bewegingen die de koers gaat maken. Opties zijn zeker niet geschikt voor startende beleggers, dit vanwege de grote bedragen die ermee gemoeid gaan, en het grote risico wat dit met zich mee brengt. Bij opties is het letterlijk alles of niets, er is geen tussenweg.

Wat is een optie?
Een optie kunt u zien als een soort van weddenschap die u aangaat. We kunnen opties onderverdelen in 2 soorten, welteverstaan: put opties en call opties. Deze 2 opties hebben grote verschillen, en zijn toch zeer eenvoudig. Zo staat put voor verkopen, en call voor kopen.

Een optie heeft altijd een expiratiedatum, een datum waarop de optie zal aflopen. Daarnaast heeft de optie ook een vast aankoopbedrag. Bekijkt u het onderstaande voorbeeld eens, en u zult de werking van en optie begrijpen.

Voorbeeld van een optie
De koers van het aandeel ING bedraagt vandaag €6,20. U verwacht echter dat de koers van dit aandeel gaat dalen naar €5. Op dit moment kunt u een put optie kopen voor het bedrag van €0.70 met een uitoefenprijs van €6.20 en de expiratiedatum dateert eind volgende maand. Dit wil zeggen dat u het ‘verkooprecht’ heeft gekocht om het aandeel voor €6.20 te verkopen eind volgende maand.

Na 2 weken blijkt het aandeel inderdaad naar €5 te zijn gedaald, u koopt op dit moment het 100 aandelen (een optie gaat altijd over 100 aandelen) in op de beurs voor €5. Vervolgens oefent u uw optie uit, dit betekent dat u de aandelen verkoopt tegen de in de optie vastgestelde prijs. U heeft nu de volgende winst behaald: 6,20 – 5,00 (aankoop aandelen) – 0,70 (prijs voor de optie per aandeel) = 0,50 * 100 = €50.

Ditzelfde kunt doen met een call optie. Stel, u vermoedt dat het aandeel gaat stijgen, u koopt een call optie om het aandeel tegen €5 te kopen. Wanneer de beurskoers €6,20 bereikt, koopt u de aandelen in tegen €5 en verkoopt ze vervolgens direct op de beurs voor €6.20.

Maar wanneer de koers van het aandeel zich anders gedraagt dan u had verwacht, is het nutteloos
om uw optie uit te oefenen, u maakt zo immers nog meer verlies. Dit maakt een optie een risicovol product, dit is dan ook alleen maar geschikt voor ervaren beleggers.

Handelen met opties
Naast het uitoefenen van de optie, kunt u een optie ook weer verhandelen op de beurs. Wanneer u bijvoorbeeld een put optie heeft gekocht van €6, en het aandeel noteert op die moment €4, dan is uw optie op dit moment €2 in waarde gestegen.

Wat als de expiratiedatum is bereikt
Wanneer de optie de expiratiedatum heeft overschreden, is deze waardeloos geworden. Let er dus altijd goed op dat u de optie uitoefent voordat deze is verlopen. U kunt de optie ook altijd uitoefenen nog voordat de expiratiedatum is bereikt!

Het schrijven van opties
Uiteraard is het ook mogelijk zelf opties te schrijven, waneer u bijvoorbeeld vermoedt dat een aandeel zal gaan dalen, kunt u call opties gaan verkopen tegen een hoger bedrag. De winst die u kunt maken, zijn de kosten die voor de optie worden gerekend. Deze kosten ontvangt u wanneer een optie wordt gekocht van u.

Hoe opties kopen?
Opties kunt u net zoals aandelen en obligaties kopen via een broker. Een broker is een bank waarbij het mogelijk is te handelen in aandelen, obligaties, opties etc. Let er echter wel op dat handelen in opties niet gratis is, u krijgt namelijk te maken met kosten voor een optiecontract. Meer over brokers kunt u vinden op de broker pagina.

Binaire opties


In 1973 kon er, in de Verenigde Staten, voor het eerst gehandeld worden in
opties. In 1978 werd het mogelijk om op de Amsterdamse beurs in opties te
handelen. Opties zijn op de financiële markten dan ook al geruimde tijd een
ingeburgerd begrip. Binaire opties zijn dit echter niet. In dit artikel zullen
we het verschil tussen opties en binaire opties uiteenzetten.

Opties
Opties zijn derivaten, het zijn afgeleide producten welke gebaseerd zijn op een
onderliggende waarde. Zoals bij de bekende turbo’s en sprinters ook het geval
is. De onderliggende waarde van een optie is meestal een aandeel, maar dit kan
ook een index of grondstof zijn.

Met een optie koop je het recht om de onderliggende waarde voor een afgesproken
prijs te mogen kopen. Aan dit recht zit een afgesproken periode vast. Een
dergelijke optie vorm wordt call optie genoemd. Als je een call optie koopt dan
ga je ervan uit dat de waarde van de onderliggende waarde zal stijgen.

Als je met een optie het recht koopt om de onderliggende waarde voor een
afgesproken prijs te mogen verkopen dan spreken we van een put optie. Met
een put optie ga je uit van een waardedaling van de onderliggende waarde om
winst te kunnen maken.
Het maximale verlies bij het kopen van een call of put optie is de betaalde
optie premie. De maximale winst is bijna onbeperkt en kan theoretisch een
veelvoud van de inleg zijn.

In plaats van call en put optie te kopen kunnen we deze ook schrijven. We
verkopen dan de rechten aan de kopende partij en we gaan zelf een verplichting
aan. Als we een call optie schrijven dan gaan we de verplichting aan om de
onderliggende waarde voor een bepaalde prijs te kopen. Als we een put optie
schrijven gaan we de verplichting aan om de onderliggende waarde voor een
bepaalde prijs te verkopen. Voor het aangaan van deze verplichting wordt een
optiepremie ontvangen.
Het maximale verlies bij het schrijven van een call of put optie is bijna
onbeperkt en kan erg groot worden indien de onderliggende waarde veel in waarde
stijgt of daalt. De maximale winst zal nooit groter zijn dan de ontvangen optie
premie.

Er wordt op de aandelenbeurzen veel gebruik gemaakt van opties. Niet alleen door
speculanten zoals sommige mensen nog weleens denken. Opties worden vooral
ingezet als instrumenten om de risico’s op de aandelenportefeuille af te dekken
en om een extra rendement op de aandelenportfolio te maken. Met opties zijn dan
ook allerlei optie strategieën mogelijk, waarvan sommige juist een risico
mijdend karakter hebben terwijl andere juist de risico’s opzoeken.

Binaire opties
In tegenstelling tot ‘normale’ opties kan je een binaire opties niet schrijven.
Dit heeft tot gevolg dat het maximale verlies wordt beperkt tot de inleg. Bij binaire opties kan je alleen een call kopen als je verwacht dat de onderliggende waarde zal
stijgen en een put kopen als je verwacht dat de onderliggende waarde zal dalen.

Bij een binaire optie werkt het zo dat: je verliest je inleg OF je verdubbelt
(zo goed als) je inleg. Er is geen tussenweg. Het is bij binaire opties dus
quitte of dubbel. In de praktijk zal je je inleg echter nooit helemaal
verdubbelen. Stel je koopt voor 50 euro een binaire optie, dan zal je bij
verlies de 50 euro kwijt zijn en bij winst krijg je je inleg terug plus 40 tot
45 euro (afhankelijk van de binaire optie broker).

De meeste brokers van binaire opties betalen 80 tot 90% uit bij winst. Het
verschil tussen 100% en 80-90% kan gezien worden als de commissie /
transactiekosten welke je aan de broker betaald. Omdat je bij binaire opties wel
100% van je inleg kan verliezen, in de gevallen dat je de richting van de
onderliggende waarde verkeerd voorspelde, zal je om winstgevend te kunnen
beleggen met binaire opties meer dan de helft van alle trades goed moeten
hebben.

Een ander belangrijk verschil tussen normale opties en binaire opties zijn de
looptijden. Bij normale opties heb je looptijden van minimaal een dag tot
maximaal 5 jaar. Bij binaire opties zijn de looptijden veel korter. In veel
gevallen moet je aangeven of je verwacht dat een aandeel het komende uur zal
gaan dalen of zal gaan stijgen. Er zijn ook binaire opties met een looptijd van
een dag. De korte looptijden geven binaire opties een speculatief karakter.

Omdat binaire opties vanwege hun eenvoud beginnende beleggers aantrekken geven
sommige brokers van binaire opties handelsadviezen. Een beginnende belegger zal
moeilijk de beslissing kunnen maken of een aandeel gaat stijgen of dalen. Zeker
als dit voorspelt moet worden voor de periode van slechts 1 uur. Daar hebben
zelfs de meeste professionele handelaren moeite mee. Veel van de handelsadviezen
worden verstrekt op basis van technische analyse, een techniek welke ook
veelvuldig wordt toegepast bij het daytraden op de normale beurs. Bij technische
analyse wordt geen rekening gehouden met de fundamenten van een bedrijf. De
aanname bij technische analyse is dat alle beschikbare informatie in de koers
verwerkt is.

Binaire opties en belastingen
Over winsten welke behaald worden met het handelen in binaire opties hoeft geen
inkomstenbelasting te worden betaald. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat
verliezen als gevolg van het handelen in binaire opties ook niet van de
belasting afgetrokken kunnen worden. Het is bij het doen van de aangifte
inkomstenbelasting wel zaak om het handelssaldo van het handelsaccount op te
geven aan de belastingdienst. Het handelssaldo wordt gezien als vermogen en
wordt belast in box 3. Dit houdt in dat je 1,2% vermogensbelasting betaald over
een vermogen welke groter is dan 21.139 euro.

Uw link hier?